هغه محصولات چې د وګړو روغتیایی اړتیاو پوره کوي. د نړیوال روغتیایی سازمان په وینا ، دا محصولات باید "په هر وخت کې ، په مناسب مقدار کې ، د مناسبو اندازې فارمونو کې ، د کیفیت او کافي معلوماتو ډاډ سره شتون ولري ، او په نرخ کې فرد او ټولنه وکولی شي".